Maciejowski Tomasz

Tomasz-Maciejowski

Zawodowy menedżer, realizuje programy strategicznej zmiany, restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych. Doświadczenie w pracy na stanowiskach prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego, dyrektora operacyjnego oraz szefa zespołów negocjacyjnych realizujących międzynarodowe transakcje sprzedaży aktywów.

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. 12 lat doświadczenia w realizacji projektów restrukturyzacyjnych, w tym o jako Interim Manager.

Wybrane projekty:

  • Prezes Zarządu / CEO Grupa Apollo Film – kompleksowa restrukturyzacja przedsiębiorstwa wielooddziałowego, wdrożenie nowej strategii zakładającej dywersyfikację działalności, program rewitalizacji nieruchomości, wydzielenie części działalności operacyjnej do fundacji,
  • Dyrektor Zarządzający / COO (Wydawnictwo Jagiellonia SA – Polski Dom Medialny sp. z o.o. – restrukturyzacja największego w Małopolsce wydawnictwa prasowego, wydzielenie aktywów wydawniczych do osobnej spółki i sprzedaż inwestorowi z Niemiec,
  • Dyrektor Zarządzający Drukarnia Polska – przeprowadzony audyt działalności produkcyjnej, w rezultacie projekt wygaszenia działalności poligraficznej (duża drukarnia prasowa), sprzedaż dwóch wysokowydajnych linii produkcyjnych. (do RPA i Argentyny),
  • Dyrektor Zarządzający (Jagiellonia Holding) – projekt uporządkowania działalności w ramach grupy, w tym komercjalizacja dużych nieruchomości (biurowce, zabudowania poprzemysłowe),
  • Członek Rady Nadzorczej PBP Łęgprzem sp. z o.o. – z ramienia rady nadzorczej odpowiedzialność za projekt wydzielenia działalności deweloperskiej do osobnej spółki.

Absolwent studiów MBA – dyplom akredytowany przez Oxford Brookes University. Absolwent studiów podyplomowych: Prawo dla menedżerów w praktyce oraz Psychologia biznesu dla menedżerów (Akademia im. L. Koźmińskiego). Autor publikacji na temat rynku kapitałowego, analiz sektorowych oraz dwóch pozycji książkowych poświęconych wykorzystaniu nowych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem.