Frukacz Iwona

frukacz-iwona18 letnie doświadczenie jako Dyrektor Personalny, Interim HR Manager, Senior HR Consultant , Project Manager , Business Consultant ,9 letnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych.

Manager specjalizujący się w zarządzaniu personelem, zarządzaniu operacyjnym i we wdrażaniu działań strategicznych i operacyjnych związanych z reorganizacją przedsiębiorstwa i jego struktur. Prywatyzacja, restrukturyzacja, zmiana, tworzenie nowych podmiotów, sytuacje kryzysowe, zmiany właścicielskie, upadłości, fuzje, stabilizacja, rozwój firmy , start –upy w firmach dużych, średnich i małych oraz w środowiskach międzynarodowych o rozbudowanych strukturach organizacyjnych.

Budowanie pozytywnej i efektywnej współpracy pomiędzy pracownikami różnych generacji na różnych poziomach organizacji oraz w różnych fazach funkcjonowania przedsiębiorstw.

Budowanie i rozwój pozytywnych i efektywnych relacji ze związkami zawodowymi i radami pracowników.

Biegła praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i wdrażanie nowoczesnego HR.

Doświadczenie: międzynarodowe korporacje, sektor prywatny i państwowy.

Branże: przemysł, telekomunikacja, sektor medyczny, usługi.

Wybrane projekty:

  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Personalnych –Interim Szpital Wojewódzki– współudział w przygotowaniach do połączenia dwóch szpitali ( łącznie ok. 1800 pracowników),
  • Interim HR Manager – PPG Polifarb Cieszyn S.A., (PPG Industrial Coatings) ponad 500 pracowników – . wsparcie dyrektora zakładu i senior menedżerów w sprawach pracowniczych, relacjach ze związkami zawodowymi i procesach zmian struktur organizacyjnych i organizacji pracy w korporacji. PPG – struktura matrycowa),
  • Dyrektor ds. Administracyjno – Personalnych VF Polska Sp. z o.o. 1500 pracowników – zarządzanie działem HR, BHP, administracja,
  • HR Manager: Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia, Członek Rad Nadzorczych ( Huta Zabrze S.A.) aktywne współuczestnictwo w zakończonym sukcesem programie naprawczym i modernizacyjnym firmy produkcyjnej, znajdującej się na skraju bankructwa i budowanie stabilnej organizacji po zmianach.