Dyktus Jadwiga

Dyktus JadwigaManager specjalizujący się w zarządzaniu kryzysowym i restrukturyzacji rozwojowej oraz rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstw mających istotny wpływ na ich przyszłość (np. sukcesja, pozyskanie inwestora, zła struktura wiekowa personelu). Doświadczenie w sektorze prywatnym, państwowym i komunalnym, głównie spółek o obrotach powyżej 100 mln zł.

Posiada 20 lat doświadczenia zawodowego jako CFO i CEO, z czego 8 lat praktyki w projektach o charakterze Interim Management.

Wybrane projekty:

 • Prezes Zarządu (QUINTO sp. z o.o.) – przejęcie zarządzania przedsiębiorstwem spółki w celu odzyskania
  i ustabilizowania rentowności operacyjnej i przygotowania spółki do sprzedaży
 • Interim Manager (VAN DEN BERG BORINGEN sp. z o.o.) – współudział we wdrożeniu strategii rozwojowej
  i pozyskanie partnera kapitałowego
 • Prezes Zarządu (GPW Dystrybucja sp. z o.o. i GPRD sp. z o.o.) – uporządkowanie spraw dwóch spółek zależnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. w momencie jednoczesnego odwołania zarządów spółek zależnych i dyrektora finansowego jednej z nich
 • Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej (CARBO HOLDING sp. z o.o.) – restrukturyzacja długu i pozyskanie kapitału na inwestycje oraz przygotowanie sukcesji w firmie rodzinnej
 • Prezes Zarządu (HUTA BANKOWA sp. z o.o.) – obniżka kosztów stałych i wdrożenie zmian w obszarach
  sprzedaży, organizacji i zatrudnienia
 • Wiceprezes Zarządu (HUTA KATOWICE S.A.) – zorganizowanie długoterminowego finansowania spółki w
  okresie restrukturyzacji rozwojowej, wdrożenie modelu zarządzania finansami grupy kapitałowej

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego (dwa kierunki: Ekonomika i organizacja produkcji przemysłowej oraz Organizacja i zarządzanie). Ukończone studia podyplomowe: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym). Posiada doświadczenie jako doradca i członek rad nadzorczych.

Dane kontaktowe:

 • Tel: +48 694 893 204
 • Location: Sosnowiec
 • URL:http://www.dyktus.pl