Drabek Mateusz

Drabek-Mateusz

Manager specjalizujący się w opracowywaniu planów strategicznych i operacyjnych, przygotowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych, przeprowadzaniu restrukturyzacji spółek, obniżaniu kosztów.

Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym i państwowym.
Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w tym pond 3 letnie doświadczenie w projektach o charakterze Interim Management.

Wybrane projekty:

  • Prezes Zarządu GSP Info Sp. z o.o.– zarządzanie przedsiębiorstwem, optymalizacja kosztów, stworzenie planów rozwojowych,
  • Wiceprezes Zarządu GLOBAL MINING CONTRACTORS Sp. z o.o. – pozyskanie środków finansowych na rozwój, opracowanie planu strategicznego,
  • Wiceprezes Zarządu Commercial Group Polska Sp. z o.o. – start’up spółki, stworzenie planu strategicznego i operacyjnego, sieci ogólnopolskich serwisów informacyjnych,
  • Prezes Zarządu Rem-UG Sp. z o.o. – start’up spółki, przygotowanie i wdrożenie planu operacyjnego
    i strategicznego rozwoju firmy, zarządzanie majątkiem i finansami,
  • Dyrektor Pełnomocnik Zarządu Spółki PAGOR Sp. z o.o. – restrukturyzacja spółki, opracowanie i wdrożenie planu naprawczego, ograniczenie kosztów,
  • Prezes Zarządu Dyrektor ZSE ELPOR S.A. – opracowanie i wdrożenie procesu całkowitej restrukturyzacji oraz planu naprawczego,
  • Interim Manager – GSP Place Składowe Sp. z o.o. opracowanie strategii sprzedażowej i rozwojowej; PW LIDOS – przeniesienie zakładu produkcyjnego, EZT S.A. – organizacja pracy, proces rekrutacji, windykacja.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem, ukończona szkoła mediacji.