Barszczowska Beata

Doświadczona menedżer (CFO, długoletnia CEO), ekonomistka (Ph.D), doradca w biznesie, interim manager, Członek Rady Dyrektorów SIM, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, w tym ponad 15 lat na stanowiskach najwyższej kadry zarządzającej oraz 6 lat w nadzorze właścicielskim (także w radach nadzorczych). Doświadczenie zdobyte w sektorze prywatnym i państwowym. Autorka kilkunastu publikacji z obszaru zarządzania.

Specjalizacje: zarządzanie, zarządzanie finansami, zarządzanie kryzysowe, restrukturyzacja, strategia, pozyskiwanie kapitału, due diligence, corporate governance, sukcesja w biznesie.

Wybrane projekty

  • Przewodnicząca Rady Nadzorczej (firma produkcyjna) delegowana do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu a następnie Członka Zarządu -–zabezpieczenie interesów właściciela i spółki, współtworzenie rocznego planu rzeczowo-finansowego
  • Prezes Zarządu (GPRD w Gliwicach Sp. z o.o.) – restrukturyzacja przedsiębiorstwa, blisko trzykrotny wzrost przychodów, wprowadzenie controllingu, zakładowej kontroli produkcji
  • Dyrektor Generalny (WMB S.A.) – współkreowanie i wdrażanie strategii spółki, kreowanie polityki finansowej spółki poprzez zarządzanie jej finansami; realizacja i rozliczenie projektów współfinansowanych ze środków UE (wartość ponad 6 mln zł.); przeprowadzanie due diligence spółek w związku budowaniem grupy kapitałowej i zamiarem wejścia spółki na NewConnect; doradztwo dla zarządu
  • Manager (Inter–Prodryn Sp. z o.o.) – wzrost przychodów, poszerzenie działalności, wdrożenie systemu zarządzania jakością, doradztwo, opracowywanie programów restrukturyzacji
  • Syndyk – prowadzenie upadłości przedsiębiorstwa

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (magister matematyki.) Doktor nauk ekonomicznych. Ukończone studia podyplomowe m.in. w zakresie controllingu i finansów przedsiębiorstw oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa .

Dane kontaktowe:

  • Tel: + 48 518 514 073
  • URL:http://www.linkedin.com/in/beatabarszczowska/