Warsztaty dla przedsiębiorców – Kontrahent w postępowaniu restrukturyzacyjnym