Nasi eksperci w debacie w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa w Dąbrowie Górniczej

Dwoje z naszych ekspertów: Beata Barszczowska i Konrad Bajger wzięli udział w spotkaniu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa zatytułowanym „W drodze do ideału organizacji. Praktyczne klucze do sukcesu.”

Debata odbyła się 17 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

• dyrektywy sprawnego działania organizacji;
• efektywność działania organizacji;
• kooperację międzynarodową w zakresie doskonalenia organizacji;
• nowoczesne rozwiązania w zakresie lean management oraz logistyce;
• zmianę w organizacji.

Więcej na:
http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=tnoi,2982&id=10015&action=show